COPPA en Youtube Wat u moet weten

Er is een heersend maar vals verhaal rond het internet met betrekking tot zowel de recente uitspraak tegen Google als de huidige acties die worden ondernomen door YouTube met betrekking tot de kanalen van beide kinderen en het deplatformeren van de commercieel niet-levensvatbare.

Dit laatste is het product van YouTube zelf dat probeert de aandacht af te leiden van de inhoud van de uitspraak door de onwetendheid van mensen over wat een nachtmerrie is van een wet om te lezen uit te spelen. Voor de gemiddelde persoon heeft COPPA alleen betrekking op kinderen en inhoud voor kinderen. Een misverstand op YouTube zelf in hun ondersteuningspagina's wil niet ophelderen.

Ze brengen de kwestie in beeld door gebruik te maken van de veilige havenstatus en definities die zijn voorgesteld in de 2019-herziening van de wet door de FTC, die wijzigingen in de eerder vastgestelde wet omvat. Sectie 25 is de relevante sectie die van toepassing is op YouTube en waarmee veel verkooppunten het probleem proberen te verhullen.

25. In sommige omstandigheden, exploitanten van platforms voor algemeen publiek hebben geen COPPA-aansprakelijkheid voor het verzamelen van persoonlijke informatie van gebruikers van op kinderen gerichte inhoud op hun platform geüpload door derden, bij afwezigheid van de feitelijke kennis van de platforms dat de inhoud op kinderen is gericht. Exploitanten van dergelijke platforms kunnen daarom een ​​prikkel hebben om te voorkomen dat ze werkelijke kennis verwerven over de aanwezigheid van op kinderen gerichte inhoud op hun platform. Moet de Commissie, om dergelijke platforms aan te moedigen maatregelen te nemen om door kinderen geüploade inhoud te identificeren en te controleren die door anderen is geüpload, wijzigingen aanbrengen in de COPPA-regel? Moeten bijvoorbeeld platforms die kindgerichte inhoud identificeren en controleren, het vermoeden kunnen weerleggen dat alle gebruikers van de kindgerichte inhoud van derden kinderen zijn, waardoor het platform 13-gebruikers anders dan en ouder kan behandelen? (11) Aangezien de meeste gebruikers van een algemeen publieksplatform volwassenen zijn, is de kans groter dat volwassenen inhoud die op kinderen is gericht bekijken of gebruiken dan op traditionele sites die op kinderen zijn gericht. Bij het overwegen van deze kwestie verzoekt de Commissie specifiek om commentaar op het volgende:

 

een. Zou het toestaan ​​van dit soort platforms voor algemene doelgroepen om 13-gebruikers over en onder de leeftijd anders te behandelen, hen anders aanmoedigen om bevestigende stappen te nemen om door kinderen gegenereerde inhoud te identificeren die door derden is gegenereerd en deze te behandelen in overeenstemming met COPPA?

 

b. Zou het toestaan ​​van een dergelijke weerlegging van het vermoeden dat alle gebruikers in deze context kinderen zijn een wijziging van de regel vereisen? Zo ja, zou een dergelijke regelverandering in overeenstemming zijn met de wet?

 

c. Als de Commissie een dergelijke weerlegging van het vermoeden zou toestaan ​​dat alle gebruikers van deze inhoud kinderen zijn, welke factoren zou zij dan moeten overwegen om te bepalen of het vermoeden is weerlegd? Welke methoden kan een algemeen publieksplatform gebruiken om het vermoeden dat alle gebruikers van door kinderen gerichte inhoud van derden kinderen zijn, effectief te weerleggen?

 

d. Kan een algemeen publieksplatform waarop door kinderen gerichte inhoud wordt gehost, dit vermoeden effectief weerleggen door het volgende te doen:

 

ik. Het nemen van maatregelen die redelijkerwijs zijn berekend om door kinderen gegenereerde inhoud voor commerciële doeleinden te identificeren;

 

ii. Gebruikers die zich via een neutrale leeftijdsgrens identificeren, toestaan ​​een account op het platform aan te maken;

 

iii. Redelijk berekende maatregelen, in het licht van de beschikbare technologie, om ervoor te zorgen dat als persoonlijke informatie moet worden verzameld van een gebruiker die toegang heeft tot op kinderen gerichte inhoud, de gebruiker is de persoon die een account heeft aangemaakt en geïdentificeerd als 13 of ouder, en geen kind in het huishouden, zoals door periodieke authenticatie; en

 

iv. Het verstrekken van duidelijke en opvallende kennisgeving op het moment dat de gebruiker interactie heeft met op kinderen gerichte inhoud van zijn informatieverzamelingspraktijken, en deze informatiepraktijken afzonderlijk communiceren via notificaties buiten de band, zoals via online contactinformatie die wordt verstrekt als onderdeel van het maken van een account werkwijze?

 

De Commissie vraagt ​​zich af of deze maatregelen, of andere, het vermoeden dat alle gebruikers van deze op kinderen gerichte inhoud daadwerkelijk kinderen zijn, kunnen weerleggen, en ook op de manieren waarop een exploitant deze maatregelen zou kunnen toepassen.

 

e. Welk risico bestaat er door sites van het algemene publiek toe te staan ​​het vermoeden te weerleggen dat alle gebruikers van op kinderen gerichte inhoud kinderen zijn? Zou het een uitdaging zijn om op betrouwbare wijze onderscheid te maken tussen een ouder en een kind dat toegang heeft tot inhoud terwijl hij is ingelogd op het account van een ouder? Moet de Commissie bij het overwegen of het toestaan ​​van sites voor het algemene publiek het vermoeden weerlegt, rekening houden met kosten en baten die geen verband houden met privacy, zoals of kinderen kunnen worden blootgesteld aan leeftijd-ongepaste inhoud als ze als een volwassene worden behandeld?

 

F. Recht van een ouder op inzage of verwijdering van persoonlijke informatie

Er zijn twee problemen met het bovenstaande met betrekking tot de recente uitspraak. De eerste is dat het werd ingediend op 7-24-19 en geen invloed had op het proces omdat het niet van kracht was ten tijde van de procedure die werd afgesloten op 9 / 04 / 19. De tweede en belangrijkste kwestie betreft de context van de zaak. Dit dan als een of andere manier centraal stellen in de uitspraak en de acties van YouTube is oneerlijk.

Het bovenstaande heeft vetgedrukte tekst toegevoegd om belangrijke informatie te markeren en cursief weergegeven om relevante informatie voor het onderhavige probleem te markeren. YouTube kreeg geen geldboete voor gepersonaliseerde advertenties op een inhoudsaccount voor kinderen. Ze werden beboet, niet betwist voor het illegaal verzamelen van gegevens over kinderen.

Houd er rekening mee dat YouTube nog steeds inbreuk maakt op COPPA via hun methoden voor het verzamelen van gebruikersgegevens. Het eenvoudigweg op de zwarte lijst plaatsen van kinderinhoud elimineert kinderen die mogelijk andere kanalen bekijken, zoals Pewdiepie of hun favoriete e-celebrity. Zeg niets over de verschillende animatiekanalen voor volwassenen die voldoende volgers verdienen van mensen jonger dan 13, naast alle informatie die is verzameld van potentiële volwassen accounts die in feite een kind zijn dat het gebruikt en dat binnenkort in de wet zal worden omgezet.

Zelfs met een dragnet met nultolerantie zou YouTube het probleem van het gratis verplaatsen van 13 niet kunnen verhelpen onder accounts die geen algemene gedragspatronen van hun leeftijdsgroep volgen. Dit betekent dat YouTube gepersonaliseerde gegevens over deze personen blijft verzamelen.

Sommigen zullen dit een complottheorie noemen, maar zelfs de mainstream media  heeft erkend dat u het internet niet meer volledig wilt verlaten, kunt u niet voorkomen dat uw gegevens door Google worden verzameld. Dus als je YouTube gebruikt, verzamelen ze gegevens over jou. Een FTC-document Het detailleren van de Collectiemethoden van Google bevestigt dit ook, dus we gaan het terrein van ontslag te boven door iemand te beschuldigen Alex Jones te zijn.

In feite is de uitspraak zelf ging over hoe ze gegevens verzamelden en ermee omgingen in verband met privacykwesties onder COPPA. Een handeling die ze uitvoeren, ongeacht welk kanaal wordt bekeken.

2. De klacht brengt in rekening dat gedaagden de COPPA-regel en sectie 5 van de FTC-wet, 15 USC § 45, hebben overtreden door geen privacybeleid op hun online service te plaatsen met een duidelijke, begrijpelijke en volledige kennisgeving van hun informatiepraktijken met betrekking tot de verzameling van persoonlijke informatie van kinderen, nalaten om ouders rechtstreeks op de hoogte te stellen van dergelijke informatiepraktijken en nalaten om verifieerbare ouderlijke toestemming te verkrijgen voorafgaand aan het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van persoonlijke informatie van kinderen.

Verder in de uitspraak onder definitie definieert de uitspraak het verzamelen van informatie zoals ik eerder heb geïllustreerd.

D. "Verzamelt" of "Verzameling" betekent het verzamelen van persoonlijke informatie van een kind op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:

 

3. Passief volgen van een kind online.

De uitspraak gaat vervolgens verder met het bespreken van de kwestie. Hun overtreding is in de behandeling omdat het niet wordt verzameld in overeenstemming met de wet, het niet wordt behandeld in overeenstemming met de wet, en ouders noch degenen van wie de informatie wordt verzameld, krijgen de informatie aangeboden die de wet zelf vereist gepresenteerd worden.

K. "Verifieerbare ouderlijke toestemming verkrijgen" betekent het doen van een redelijke inspanning (rekening houdend met de beschikbare technologie) om ervoor te zorgen dat voordat persoonlijke informatie wordt verzameld van een kind, een ouder van het kind:

 

1. Ontvangt kennis van de praktijken voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens door de exploitant; en
2. Autoriseert het verzamelen, gebruiken en / of openbaar maken van de persoonlijke informatie, met behulp van een methode die redelijkerwijs is berekend, in het licht van de beschikbare technologie, om ervoor te zorgen dat de persoon die toestemming verleent de ouder van het kind is.

Zoals je waarschijnlijk kunt vermoeden, heeft het probleem dat Google niets met kinderkanalen te maken heeft, maar alles wat met hen te maken heeft illegaal gegevens over en over kinderen verzamelen zonder de kennisgeving en toestemming van hun ouders. Het wegwerken van kanalen die kinderen aanspreken, kan dit probleem alleen oplossen door de hoeveelheid gegevens die over kinderen wordt verzameld te verminderen.

In plaats van hun gegevensverzamelingsmethodologie en -systemen eenvoudig aan te passen aan de wet, buigt het bedrijf af door het te laten lijken alsof het een ander probleem is.

De eerdere problemen met betrekking tot het gebruik van het platform door pedofielen werden jarenlang onder de aandacht van YouTube gebracht zonder dat hun reactie of actie werd ondernomen. Pas toen een gebruiker een video maakte die de omvang van het probleem documenteerde en de methodiek zei dat pedofiele netwerken gebruikten om te bladeren wat neerkwam op softcore kinderporno, ondernam het bedrijf actie.

Nu is er een conflatie tussen dat incident en de terugslag en de uitspraak die het bedrijf zojuist heeft ontvangen. Naar mijn mening zou een conflatie waar Google tamelijk blij mee zou zijn, omdat het de aandacht afleidt van de realiteit dat ze zonder uw toestemming illegaal informatie over uw kinderen verzamelen en de informatie alleen gebruiken voor advertenties.

De huidige acties van YouTube tegen kinderkanalen zijn slechts een afleiding van hun ware bedoeling. De mogelijkheid om kritieke kanalen uit het verhaal te verwijderen door te beweren dat ze niet commercieel levensvatbaar zijn en vervolgens hun juridische teams van miljoen dollar te gebruiken om ervoor te zorgen dat je het niet kunt bestrijden in de rechtbank zonder jezelf failliet te laten gaan.

Men kan Google niet direct beschuldigen van het opzettelijk veroorzaken van het probleem van de advertentie-inkomsten, maar men kan er terecht op wijzen dat ze er op een manier van profiteren die hen stimuleert om niet te corrigeren. Als het genereren van inkomsten moeilijk is voor YouTube, versterkt dit het argument voor het verwijderen van kanalen omdat het niet haalbaar is.

Dit is theoretisch, maar gebaseerd op hun wurgende acties kanalen bekeken  en het uitschrijven van individuen zou dan gemakkelijk kunnen worden beweerd omdat u geen weergaven ontvangt en het aantal abonnees daalt dat deze gebruiker niet langer commercieel levensvatbaar is. Of ze die route nemen of niet begrijpen, het is geen hyperbool dat ze een agenda hebben om met deze acties vooruit te gaan.

Dankzij lekken van Veritas we weten dat het doel van Google is om verhinder de herverkiezing van Donald Trump. Een rapport dat Google zelf was snel te censureren.

Alle stappen die zij nemen zijn niet relevant voor het handhaven van de wet, aangezien de status van veilige haven al niet van toepassing is op het bedrijf vanwege de aard van hun gegevensverzameling. De aard die volgens de uitspraak niet wordt betwist, is in strijd met de wet. Dit is geen overheidsoverschrijding, zoals velen beweren. Wat dit is, is een hebzuchtig en eerlijk gezegd kwaadaardig bedrijf dat wordt blootgesteld aan het verzamelen van gegevens over uw kinderen en in de hoop dat u niet te diep kijkt. Jammer voor hen. One Angry Gamer is al gehaat door de gevestigde orde en heeft niets te verliezen door dit te doen.