Deadspin-eigenaar G / O Media beëindigt onderhandelingen met WGAE Union

een busting zal ik gaan, een busting zal ik gaan, hoog ho de vrolijke oa busting zal ik gaan

Tientallen jaren geleden was het Amerikaanse bedrijfslandschap enorm anders dan nu. Aan het begin van de jaren 1900 wurgde de concurrentiebeperkende wetgeving de concurrentie van groeiende monopolistische industrieën die hun werknemers absurd behandelden. Collectieve onderhandelingen was het enige beroep van de gewone man op alles wat een eerlijke beloning, behandeling of zelfs basisveiligheidskenmerken benaderde. Toen was er een punt en tegenwoordig kan in sommige gevallen worden beweerd dat er ook een noodzaak is.

Toch moet men de term collectieve onderhandelingen en vakbonden niet synoniem maken. Organisaties hebben één doel, zo niet expliciet een taak opgelegd en nageleefd en dat doel is de bestendiging van die organisatie. Dit wordt des te erger gemaakt als die organisatie convergeert en belangen vertegenwoordigt die verder gaan dan haar eigen bestendiging, hetgeen gedeeltelijk een bloeiende industrie of genoemde industrie waarin zij zich bezighoudt noodzakelijk zou maken.

Hier vinden we de WGAE-unie die haar leden zoals Deadspin, Gizmodo en Kotaku vertegenwoordigt, en haar agenda tegen G / O-media. Na de walkout in oktober en de daaropvolgende intimidatie van zowel de nieuwe redacteur als freelance talent in ontslag bij Deadspin, heeft G / O media genoeg.

In een brief aan WGAE heeft Jim Spanfeller, CEO van G / O Media, aangekondigd dat hij verdere onderhandelingen met de Unie beëindigt met betrekking tot de redactionele toezichtvoorspellingen en verschillende eisen die de unie heeft gesteld.

"Wat betreft de aanpassing van de redactionele onafhankelijkheidsbepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van Gizmodo, zijn wij van mening dat we een punt hebben bereikt waarop onze discussies niet langer productief zijn en als zodanig zullen we geen verdere discussies over dit onderwerp voeren."

Wat het meest verontrustend is aan de eisen die in deze brief worden onthuld, zijn de pure intenties van machtsgreep achter hen. Het is één ding om te onderhandelen over een eerlijke beloning, maar het is een heel ander beest om vetorecht van werknemers te eisen over aanwerving. Het toestaan ​​van een effectief toezicht op degenen die volgens de groep schuldig zijn aan verkeerd denken, terwijl posities open blijven voor hun vrienden.

In de brief zijn ook verzoeken van G / O-media opgenomen om een ​​einde te maken aan de intimidatiecampagne die werknemers hebben gevoerd tegen Freelancers en G / O Media-werknemers. Deadspin heeft ook het management verschoven en zal nu worden beheerd door The Onion Company. De kantoren worden verplaatst naar Chicago, maar al diegenen die zijn weggelopen hebben hun baan weer aangeboden onder de nieuwe managementrichtlijnen.

Afhankelijk van hoe de vakbond reageert, zal bepalen of G / O-media de volledige vakbond doorbreken. Houd er rekening mee dat G / O-media van de Deadspin-kantoren naar Illinois kunnen profiteren Recht op werk eerder in 2019 aangenomen in de staat. Kortom, WGAE zal niet langer de wettelijke macht hebben om G / O-media te dwingen hun werknemers te dwingen zich te abonneren op de vakbond. Ze zijn ook vrij om niet-vakbondswerknemers aan te nemen en te contracteren.

Op dit moment is het veilig om te zeggen dat WGAE Union beter in vorm komt en begint te demonstreren dat ze iets hebben dat ze G / O-media kunnen bieden. Anders wordt lidmaatschap meer gezien als een verplichting dan als een voordeel voor een werknemer.

 

Geachte heer Peterson:

 

Ik schrijf om de huidige situatie met betrekking tot de WGAE en Deadspin aan te pakken. Het is ons doel - en we hopen dat dit wederzijds is - om de publicatie van Deadspin zo snel mogelijk opnieuw te starten en op een manier die zowel de redactionele vrijheid biedt die nodig is voor een dergelijk platform als de zakelijke focus om de duurzaamheid op lange termijn te waarborgen.

 

Daartoe hebben we besloten om het Deadspin-platform, dat een toegewijd sportplatform blijft, te verplaatsen onder de bedrijfsstructuur van The Onion om de beste kans op toekomstig succes te garanderen. In dit verband zal Deadspin daarom zijn hoofdkantoor hebben in ons kantoor in Chicago. Het aanbod aan eerdere Deadspin-werknemers om terug te keren naar hun vroegere functies (werkzaam in onze kantoren in New York) blijft echter op dit moment open. We zijn natuurlijk bereid om de impact van deze structurele verandering met u te bespreken, als u dat wilt.

 

Wat betreft de wijziging van de redactionele onafhankelijkheidsbepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van Gizmodo, zijn we van mening dat we een punt hebben bereikt waarop onze discussies niet langer productief zijn en als zodanig zullen we geen verdere discussies over dit onderwerp voeren. We hebben en blijven de redactionele integriteit van onze journalisten op elk van onze platforms respecteren. De contractuele bepalingen, zoals ze momenteel bestaan, doen dit meer dan dat, met een taal die veel hoger is dan alles wat elders in de digitale media-industrie bestaat. De verdere revisies die u zoekt, zijn niet bedoeld om de integriteit van rapportage te beschermen, maar om vrijwel volledige operationele controle over de merken in handen van de onderhandelingseenheid te geven. Bijvoorbeeld, uw verzoek om het personeel vetorecht te geven over wie er aangenomen zou kunnen worden omdat hun baas ver buiten de normen van de media-industrie gaat. Uw onredelijke en ongekende eisen zijn niet in het beste belang van het bedrijf en zouden ons vermogen belemmeren om onze websites met succes te bedienen ten behoeve van onze lezers, werknemers en adverteerders - het is absoluut cruciaal voor mediabedrijven om ervoor te zorgen dat sites zijn niet alleen aantrekkelijk voor bezoekers, maar ook voor zakelijke partners en voorkomen onomkeerbare schade aan het bedrijf en aan de voortdurende tewerkstelling van ons personeel.

 

Zoals u zeker weet, zijn onze inspanningen om Deadspin te opereren en vervolgens opnieuw te starten de afgelopen maanden ernstig belemmerd door de gecoördineerde, verdeeldheid van medewerkers in de Unie en hun voortdurende bezwaren tegen onze managementbeslissingen. Hoewel we het sterk oneens zijn met de ingenomen standpunten en de opvattingen van zowel de Unie als haar leden over deze kwestie, zijn we ons nog meer zorgen gaan maken over de schadelijke gevolgen die deze acties hebben gehad voor degenen die voor Deadspin willen werken en ons huidige redactionele management. die nu weigeren deel te nemen aan het wervingsproces. We hebben minstens één extreem openbaar voorbeeld gezien van een freelance schrijver die onophoudelijk wordt lastiggevallen - tot op het punt dat het individu weigerde verder voor Deadspin te werken.

 

Wij zijn van mening dat deze zeer openbare acties een blijvende impact hebben gehad op bestaand en potentieel talent dat bang is dat ze het slachtoffer zullen worden van dezelfde ongepaste pesterijen.

 

Zoals u weet, hebben we onmiddellijk na de onnodige massale aftreden in oktober 2019 een klacht ingediend bij de WGAE, waarin werd gesteld dat het gedrag van de Unie en haar leden bij het verlaten van de baan en het aangaan van haar anti-Company campagne uw belofte schond om niet te staken of zich anderszins bemoeien met het werk van het bedrijf tijdens de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst. In reactie hierop heeft de Unie zich specifiek verbonden tot naleving van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daarom vragen wij u ter ondersteuning van deze verbintenis om ervoor te zorgen en te bevestigen dat noch de WGAE noch haar leden zich zullen bezighouden met verder gedrag dat gericht is op sollicitanten, degenen die een baan aanvaarden, freelancers of anderen die diensten verlenen aan Deadspin die Deadspin van herstarten is operaties.

 

Het komt erop neer dat we dit bedrijf, dat meer dan 400 mensen in dienst heeft op onze nieuwsplatforms, niet in gevaar brengt en toptalent blijft aantrekken. Met onze voortdurende investeringen en ondersteuning zijn we van plan alle G / O Media-platforms duurzaam te laten groeien voor de lange termijn, wat zal resulteren in meer banen en kansen voor onze werknemers en meer goed nieuws voor onze lezers.

 

We kijken er naar uit om van u te horen.

 

Hoogachtend,

 

Jim Spanfeller

 

Chief Executive Officer, G / O Media