Redactioneel: Epic wint hun tijdelijk straatverbod door de rechtbanken de nieuwe centrale planners te geven

Doe je gordel om en ga zitten, want het is tijd voor een les in vrijheid. Dit is een noodzaak geworden om een ​​aanhoudende misvatting te verhelpen die onze commentarensectie van onze meer uitgesproken critici blijft doordringen. Deze critici hebben in mijn berichtgeving over de Apple / Epic-rechtszaak beweerd dat ik Apple heb verdedigd tegen Epic. Door dit te doen, heb ik een onfrisse aard aan mijn karakter onthuld.

Hoewel het laatste punt van hun betoog zo lachwekkend is, is het niet de moeite waard om commentaar te geven, behalve om te bespotten, het eerste deel is wat verduidelijking behoeft. Brengt ons naar onze les in vrijheid. Jaren geleden, zo lang geleden dat ik me de persoon die dit historische concept uitsprak niet meer kan herinneren, legde iemand uit dat de verdedigers van de vrijheid zullen worden opgeroepen om de meest flagrante en walgelijke leden van de samenleving te verdedigen. Niet omdat ze enige liefde voor hen hebben, maar omdat wanneer de vijanden van vrijheid rechten willen verwijderen voor die rechten komen, ze voor hen zullen komen door een entiteit aan te vallen die iedereen haat.

Ik heb geen liefde voor Apple. Privé heb ik hen en degenen die hen steunen herhaaldelijk bespot. Ze hebben een gesloten platform waardoor creativiteit niet kan gedijen. Verder doen ze niets om loot boxes en microtransacties te reguleren, ondanks dat ze overduidelijk gokken. In plaats daarvan zijn ze erg tevreden om achterover te leunen en te profiteren van bedrijven die hun gebruikers exploiteren. Ze zijn, naar mijn mening, geenszins een goed bedrijf, en zeker geen pro-consumentenbedrijf.

Waarom heeft mijn dekking hen dan zo begunstigd? De simpele reden is principe.

Als Epic slaagt, worden de rechtbanken centrale planners. Planners die u kunnen dwingen - in het belang van het grotere goed - om zaken te doen met een persoon of entiteit, ongeacht hoeveel u niet van hen houdt. Weinigen van ons lezerspubliek steunen Antifa; zo niet voor de haatlezers en de versnellers, zou dat cijfer nul zijn.

Stel je nu voor dat de rechtbanken die bedrijven verplichten, rechtstreeks moeten blijven samenwerken met Antifa of bedrijven die hen openlijk en financieel steunen. Niemand zou zo'n verplichte interactie wensen. Geen bedrijven die het zouden zien als een aanval op hun winstpotentieel, noch consumenten die gedwongen zouden worden om entiteiten te steunen die ze anders haten.

Stel je voor dat Raging Golden Eagle of een van de comicsgate-makers zou worden geïnformeerd dat ze hun inhoud op platforms moesten plaatsen die openlijk werken om alles waar ze voor staan ​​te vernietigen. Dat is ook geen overdrijving. In het begin van de twintigste eeuw hadden de Verenigde Staten zogenaamde anti-oneerlijke concurrentiewetten. Om economen en historici te slim af te zijn: ze worden gewoon anticoncurrentiewetten genoemd.

Volgens deze wetten was prijsafspraken standaard, was verkoop verboden en als je probeerde uit het peloton te stappen, werd je aangeklaagd en vervolgd voor het uitvoeren van daden van "oneerlijke concurrentie". Als deze wetten zouden terugkeren, zou comicsgate heel erg gedwongen worden om hun producten op elke winkelpui te plaatsen, anders geven ze de een een oneerlijk voordeel ten opzichte van de ander. Er zou niet worden onderhandeld over prijzen, die zouden worden vastgesteld door de industrie. Ten slotte zouden de rechtbanken weer optreden als de centrale planners voor "het grotere goed".

Buiten het beschermen en afdwingen van contracten en rechten, hebben de rechtbanken er geen moeite mee om af te dwingen wat in deze zin "het grotere goed" is. Voornamelijk omdat het grotere goed doorgaans wordt gebruikt om stagnatie te rechtvaardigen in plaats van dat wat eigenlijk in het belang is van het grotere. Inmenging in de markt levert nooit een voordeel of groter goed op. Het bevordert stagnatie die onvermijdelijk overgaat in economische rot die de ellende in de hele samenleving doordringt.

Dus hoewel ik niet zou zeggen dat ik Apple leuk vind, hoewel ik ze niet als bedrijf of hun praktijken steun, is het idee dat de rechtbanken mandaat kunnen geven in het belang van het grotere goed dat Apple zaken doet met Epic, een aanfluiting. Zo'n actie schendt het recht van vereniging, eigendomsrechten, het nastreven van geluk, vrijheid en bijna het hele spel van gerelateerde concepten en rechten. Het ontzegt het individu het recht op autonomie omdat het anders diegenen zou kunnen schaden die zichzelf in een positie hebben gebracht die hen niet ten goede komt.

Ons echte conservatieve / klassieke liberale lezerspubliek hoeft dit niet te worden verteld. Ze begrijpen heel goed wat er op het spel staat, maar aan de centristen, de gematigde en de gemiddelde lezer was een uitleg verschuldigd. Ik verdedig Apple niet; Ik verdedig de rechten die Epic probeert te stelen door via Apple te gaan. Iedereen die denkt dat de rechtbank deze uitspraken gewoon op Apple zal toepassen, zal een geweldige kater krijgen als de vrolijkheid dat Apple een paaltje of twee uiteinden wordt neergehaald.

Uitleg terzijde, er is een update in de lopende juridische strijd. De rechtbanken hebben er nu voor gekozen om op te treden als centrale planners en hebben gedeeltelijk geoordeeld ten gunste van Epic's tijdelijk straatverbod. Epic zal Fortnite niet terug mogen zien, maar Apple wordt nu gedwongen zaken te doen met Epic in naam van het grotere goed.

Daarentegen heeft Epic Games een voorlopige aantekening gemaakt van onherstelbare schade met betrekking tot de acties van Apple met betrekking tot de intrekking van de ontwikkelaarstools (SDK's). De relevante overeenkomst, de Apple Xcode en Apple SDKs-overeenkomst, is een volledig geïntegreerd document dat de licentieovereenkomst voor het ontwikkelaarsprogramma expliciet afsluit. (Zie Dkt. Nr. 41-21 onder 16.) Apple's afhankelijkheid van de "historische praktijk" van het verwijderen van alle "aangesloten" ontwikkelaarsaccounts in vergelijkbare situaties of van de brede taal in het operationele contract waar het hier om gaat, kan beter worden geëvalueerd met volledige briefing . Voorlopig lijkt Epic International afzonderlijke licentieovereenkomsten voor ontwikkelaarsprogramma's te hebben met Apple en die overeenkomsten zijn niet geschonden. Bovendien heeft Apple moeite om te betwisten dat zelfs als Epic Games op de merites zou slagen, het te laat zou kunnen zijn om alle projecten op te slaan van externe ontwikkelaars die vertrouwen op de engine die was uitgesteld terwijl er geen ondersteuning beschikbaar was. Een dergelijk scenario zou inderdaad waarschijnlijk leiden tot vage, moeilijk te kwantificeren vragen, zoals hoe succesvol deze andere projecten zouden kunnen zijn geweest en hoeveel royalty's zouden zijn gegenereerd, laat staan ​​de bijkomende schade voor de derde partij. ontwikkelaars zelf.

-

Evenwicht van aandelen: de strijd tussen Epic Games en Apple is blijkbaar al een tijdje aan het broeien. Het is niet duidelijk waarom het nu zo urgent werd. De Cameron-zaak die dezelfde problemen behandelt, is al meer dan een jaar in behandeling, en toch blijven zowel Epic Games als Apple succesvolle marktspelers. Als eisers daar, of hier, de overhand hebben, zal er geldelijke schadevergoeding beschikbaar zijn en zal waarschijnlijk een voorlopige voorziening vereist zijn die een verandering in de praktijk vereist. Epic Games verplaatst dit Hof om het gratis toegang te geven tot het platform van Apple, terwijl het geld verdient aan elke aankoop die op hetzelfde platform wordt gedaan. Hoewel de Rekenkamer verwacht dat experts zullen menen dat Apple's 30 procent-opname concurrentiebeperkend is, betwijfelt het Hof of een expert een nul procent-alternatief zou voorstellen. Zelfs Epic Games geeft zijn producten niet gratis weg.

Door zich te concentreren op de status quo, merkt de rechtbank dus op dat Epic Games er strategisch voor koos om haar overeenkomsten met Apple te schenden, waardoor de status quo veranderde. Er zijn geen aandelen geïdentificeerd die suggereren dat het Hof een nieuwe status quo zou moeten opleggen ten gunste van Epic Games. Met betrekking tot de Unreal Engine en de ontwikkelaarstools stelt de rechtbank daarentegen het tegenovergestelde resultaat vast. In dit opzicht werden de contracten met betrekking tot die aanvragen niet geschonden. Apple overtuigt niet dat het zal worden geschaad op basis van enige terughoudendheid bij het verwijderen van de ontwikkelaarstools. Het geschil van de partijen wordt gemakkelijk beheerst door de antitrust-aantijgingen met betrekking tot de App Store. Het hoeft niet verder te gaan. Apple heeft ervoor gekozen streng op te treden en heeft daarmee gevolgen gehad voor niet-partijen en een ecosysteem van externe ontwikkelaars. In dit opzicht wegen de aandelen wel degelijk tegen Apple.

Het is echter vermeldenswaard dat de enige reden waarom Epic überhaupt succesvol was, het gevolg was van de opsplitsing van het bedrijf in meerdere entiteiten. Eerlijk gezegd zouden conglomeraten in de ogen van de rechtbanken als een enkele juridische entiteit moeten worden behandeld, maar de rechtbanken zijn het op dit moment niet eens met die beoordeling. De rechtbanken oordeelden dus dat de zaak niet van toepassing was op het andere bedrijf van Epic, ondanks dat het een andere divisie van Epic was.

Als dat verkeerd klinkt, is dat omdat het zo is. Meestal wordt dit gedaan om schuldenlast tot zondebok te maken. Als een onderdeel van een bedrijf faalt, laat de beheermaatschappij het gewicht en de verantwoordelijkheden vallen en verschuift de activiteiten naar de bloeiende dochteronderneming. Bij gaming heeft een houdstermaatschappij doorgaans de IE-rechten om dezelfde reden. Rechtbanken kunnen u bevelen om activa te verkopen om schulden terug te betalen, maar als het ontwikkelingsbedrijf niet rechtstreeks eigenaar is van de intellectuele eigendom, kunnen ze niet worden gedwongen om het te verkopen.

In de toekomst zal dit straatverbod van kracht blijven totdat een passend bevel is ingediend. Dat betekent dat de kwestie niet helemaal is opgelost. Toch, in het belang van het voorkomen van schade voordat het probleem kan worden opgelost, mag Epic de toegang tot hun ontwikkelaarsaccount behouden. Bij het bevel zou Apple de overhand kunnen krijgen bij het behouden van hun recht om op te treden als een bedrijf en om samen te werken met wie ze willen, dus de kwestie is nog lang niet opgelost. Ondanks de alarmerende beweging richting tirannie.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.