Redactioneel: Microsoft moet grip krijgen op het verhaal

Er is een eenvoudig concept, maar een complex implementatieconcept genaamd "Controlling the Narrative". Afhankelijk van de arena waarin het wordt gebruikt, heeft het een iets andere betekenis. In de media betekent het bijvoorbeeld het beheersen of beperken van wat er wordt besproken. Perspectieven en gesprekspunten beperken is een uitstekend middel om dit te bereiken. Evenzo betekent het in de politiek dat het de richting van het discours controleert. Waarin de algemene vuistregel is dat je altijd weggaat van waar je zwak bent en naar een rijk waar je sterk bent. Lees verder "Redactioneel: Microsoft moet het verhaal begrijpen"